Konsulttjänster inom läkemedelsbranschen
Helena Angelhoff startade i våras konsultföretaget ACE, som står för Angelhoff Consulting Enterprise AB. ACE är ett teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster inom projektledning och validering, främst av datoriserade system. Enkelt uttryckt handlar validering om att testa och säkerställa att en process eller ett system verkligen fungerar som det är tänkt, vilket är av yttersta vikt inom läkemedelsbranschen med dess höga krav på kvalité och säkerhet.

Helena är i grunden civilingenjör inom bioteknik och har de senaste sju åren arbetat i ett flertal olika verksamhetsområden inom läkemedelsbranschen, varav de två senaste på ett konsultföretag. Men eftersom hon alltid velat testa att driva något helt eget och förutsättningarna fanns passade hon på. Det är just den större utmaningen och möjligheten att själv kunna forma sin verksamhet som hon tycker är det bästa med att driva eget företag.

Hennes största kund idag är Astra Zeneca i Södertälje, där hennes nuvarande uppdrag som projektledare handlar om validering av ett nytt globalt IT-system. Ett stort uppdrag som hon trivs väldigt bra med, men hon är även öppen för kortare uppdrag. I nuläget driver hon ett litet bolag men på sikt kan hon tänka sig att företaget växer med antal anställda eller verksamhetsområde.

ACE

Bransch:
Life Science

Telefon: 0707-386 320


Email:
helena.angelhoff@gmail.com

Adress:
ACE
Skånegatan 79
11635 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN